Ik lever twee soorten apps: Gratis en Betaald. De gratis apps worden ondersteund door reclameboodschappen, de betaalde apps bevatten geen reclame. Het privacybeleid voor beide apps is daardoor enigszins afwijkend. Kies de gewenste versie:

I provide two kinds of apps: Free and Paid. The free apps are Ad supported apps, the Paid apps are free of ads. The privacy for both kind of apps is slightly different. Please select the appropriate page:

Privacybeleid / Privacy Policy

Nederlands - gratis apps

Dit privacybeleid betreft de volgende apps:

Calaris heeft deze app gemaakt als een app die door reclameboodschappen wordt ondersteund. Deze SERVICE wordt door Calaris gratis aangeboden en is bedoeld voor gebruik zoals het wordt aangeboden.

Deze pagina is bedoeld om bezoekers te informeren over mijn beleid aangaande het verzamelen, gebruik en openbaarmaken van persoonlijke informatie in het geval iemand gebruik gaat maken van mijn service.

Wanneer je ervoor kiest gebruik te maken van mijn service, dan stem je erin toe, dat er persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt kunnen worden in het kader van dit beleid. De informatie wordt gebruikt om de service te kunnen aanbieden en te verbeteren. Ik zal de persoonlijke gegevens niet gebruiken of delen met anderen, behalve zoals in dit beleid omschreven is.

De voorwaarden in dit privacybeleid hebben dezelfde strekking als die in onze algemene voorwaarden, beschikbaar in de app, tenzij anders vermeld in dit privacybeleid.

Verzamelen en gebruik van gegevens

Voor een betere gebruikerservaring tijdens het gebruik van mijn service, kan het zijn dat er gegevens verzameld worden, die herleidbaar zouden kunnen zijn tot de persoon. Deze gegevens omvatten bijv. IP adres, naam en versie van het bessturingssysteem, merk en type van het toestel. De informatie die op die manier verzameld wordt, wordt op je toestel bewaard en wordt niet door mij op welke manier dan ook opgehaald.

De app maakt gebruik van diensten van derden, die informatie over je kunnen verzamelen.

Link naar het privacybeleid van third party service providers die deze app gebruikt:

Loggegevens

Ik wil je erop wijzen, dat wanneer je mijn service gebruikt, indien er een fout optreedt in de app, dat er persoonlijke gegevens (via de third party diensten) op je telefoon worden vastgelegd, zogenaamde Loggegevens. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals je IP adres, apparaatnaam, versie van het besturingssysteem, de appconfiguratie ten tijde van het gebruik, de datum en tijd van het gebruik van de service en andere statistische gegevens.

Cookies

Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheden gegevens, die algemeen gebruikt worden voor anonyme unieke kenmerken. Deze worden naar je browser gestuurd vanaf de websites die je bezoekt en op je eigen toestel in het interne geheugen vastgelegd.

Deze dienst gebruikt dergelijke cookies niet specifiek. Echter, de app kan wel gebruik maken van third party diensten, die dergelijke cookies gebruiken om informatie te verzamelen voor het gebruik van hun services. Je hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en om te weten wanneer er een cookie naar je toestel wordt verstuurd. Wanneer je de cookies weigert, dan kunnen sommige onderderlen van deze app niet goed werken.

Service Providers

Ik kan derden inschakelen voor de volgende redenen:

 • Om mijn dienst aan te bieden;
 • Om namens mij de dienst te leveren;
 • Om service gerichte diensten te leveren; of
 • Om mij te helpen bij het analyseren bij het gebruik van mijn service.

Ik wil de gebruikers van mijn service erop wijzen, dat deze derden toegang hebben tot de persoonlijke informatie. De reden is, om ze in staat te stellen hun taken uit te voeren. Ze zijn echter verplicht deze informatie geheim te houden en geenszins anders te gebruiken.

Veiligheid

Ik waardeer het vertrouwen dat je in mij hebt om je persoonlijke informatie veilig te houden. Daarom streef ik ernaar om deze informatie naar vermogen veilig te houden. Maar bedenk je, dat er geen enkele manier is bij het versturen van informatie via het Internet of bij het elektronisch opslaan ervan, die 100% veilig is. Daarom kan ik geen 100% veiligheid bieden.

Links naar andere sites

Deze Service kan links naar andere sites bevatten. Wanneer je op zo\'n link klikt, dan wordt je naar de betreffende website doorgeleid. Let erop, dat deze sites niet door mij beheerd worden. Daarom adviseer ik je ten zeerste om het privacybeleid van die websites na te lezen. Ik heb geen invloed op dat beleid en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud, het privacybeleid of de activiteiten van welke andere website of service dan ook.

Privacy van kinderen

Deze service is niet specifiek gericht op het gebruik ervan door kinderen jonger dan 13 jaar. Ik verzamel niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval ik ontdek, dat van een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke gegevens bij mij zijn terechtgekomen, dan verwijder ik die gegevens onmiddelijk van mijn servers. Ben je de ouder/voogd van een kind jonger dan 13 jaar dat gegevens met mij heeft gedeeld, neem dan contact met mij op, zodat ik de benodigde acties kan uitvoeren.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Ik kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Daarom adviseer ik je om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Ik stel je via deze pagina op de hoogte van wijzigingen in dit beleid. Deze wijzigingen zijn van kracht onmiddelijk na publicatie ervan op deze pagina.

Contactgegeves

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Nederlands - betaalde apps

Dit privacybeleid heeft betrekking op de volgende apps:

Calaris heeft deze app gemaakt als een commerciële app. Deze SERVICE wordt door Calaris gratis aangeboden en is bedoeld voor gebruik zoals het wordt aangeboden.

Deze pagina is bedoeld om bezoekers te informeren over mijn beleid aangaande het verzamelen, gebruik en openbaarmaken van persoonlijke informatie in het geval iemand gebruik gaat maken van mijn service.

Wanneer je ervoor kiest gebruik te maken van mijn service, dan stem je erin toe, dat er persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt kunnen worden in het kader van dit beleid. De informatie wordt gebruikt om de service te kunnen aanbieden en te verbeteren. Ik zal de persoonlijke gegevens niet gebruiken of delen met anderen, behalve zoals in dit beleid omschreven is.

De voorwaarden in dit privacybeleid hebben dezelfde strekking als die in onze algemene voorwaarden, beschikbaar in de app, tenzij anders vermeld in dit privacybeleid.

Verzamelen en gebruik van gegevens

Voor een betere gebruikerservaring tijdens het gebruik van mijn service, kan het zijn dat er gegevens verzameld worden, die herleidbaar zouden kunnen zijn tot de persoon. Deze gegevens omvatten bijv. IP adres, naam en versie van het bessturingssysteem, merk en type van het toestel. De informatie die op die manier verzameld wordt, wordt op je toestel bewaard en wordt niet door mij op welke manier dan ook opgehaald.

De app maakt gebruik van diensten van derden, die informatie over je kunnen verzamelen.

Link naar het privacybeleid van third party service providers die deze app gebruikt:

Loggegevens

Ik wil je erop wijzen, dat wanneer je mijn service gebruikt, indien er een fout optreedt in de app, dat er persoonlijke gegevens (via de third party diensten) op je telefoon worden vastgelegd, zogenaamde Loggegevens. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals je IP adres, apparaatnaam, versie van het besturingssysteem, de appconfiguratie ten tijde van het gebruik, de datum en tijd van het gebruik van de service en andere statistische gegevens.

Cookies

Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheden gegevens, die algemeen gebruikt worden voor anonyme unieke kenmerken. Deze worden naar je browser gestuurd vanaf de websites die je bezoekt en op je eigen toestel in het interne geheugen vastgelegd.

Deze dienst gebruikt dergelijke cookies niet specifiek. Echter, de app kan wel gebruik maken van third party diensten, die dergelijke cookies gebruiken om informatie te verzamelen voor het gebruik van hun services. Je hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en om te weten wanneer er een cookie naar je toestel wordt verstuurd. Wanneer je de cookies weigert, dan kunnen sommige onderderlen van deze app niet goed werken.

Service Providers

Ik kan derden inschakelen voor de volgende redenen:

 • Om mijn dienst aan te bieden;
 • Om namens mij de dienst te leveren;
 • Om service gerichte diensten te leveren; of
 • Om mij te helpen bij het analyseren bij het gebruik van mijn service.

Ik wil de gebruikers van mijn service erop wijzen, dat deze derden toegang hebben tot de persoonlijke informatie. De reden is, om ze in staat te stellen hun taken uit te voeren. Ze zijn echter verplicht deze informatie geheim te houden en geenszins anders te gebruiken.

Veiligheid

Ik waardeer het vertrouwen dat je in mij hebt om je persoonlijke informatie veilig te houden. Daarom streef ik ernaar om deze informatie naar vermogen veilig te houden. Maar bedenk je, dat er geen enkele manier is bij het versturen van informatie via het Internet of bij het elektronisch opslaan ervan, die 100% veilig is. Daarom kan ik geen 100% veiligheid bieden.

Links naar andere sites

Deze Service kan links naar andere sites bevatten. Wanneer je op zo\'n link klikt, dan wordt je naar de betreffende website doorgeleid. Let erop, dat deze sites niet door mij beheerd worden. Daarom adviseer ik je ten zeerste om het privacybeleid van die websites na te lezen. Ik heb geen invloed op dat beleid en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud, het privacybeleid of de activiteiten van welke andere website of service dan ook.

Privacy van kinderen

Deze service is niet specifiek gericht op het gebruik ervan door kinderen jonger dan 13 jaar. Ik verzamel niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval ik ontdek, dat van een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke gegevens bij mij zijn terechtgekomen, dan verwijder ik die gegevens onmiddelijk van mijn servers. Ben je de ouder/voogd van een kind jonger dan 13 jaar dat gegevens met mij heeft gedeeld, neem dan contact met mij op, zodat ik de benodigde acties kan uitvoeren.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Ik kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Daarom adviseer ik je om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Ik stel je via deze pagina op de hoogte van wijzigingen in dit beleid. Deze wijzigingen zijn van kracht onmiddelijk na publicatie ervan op deze pagina.

Contactgegeves

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

English - free apps

This privacy policy concerns the following apps:

Calaris built this app as an Ad Supported app. This SERVICE is provided by Calaris at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service.

If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at the app unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to IP adress, OS name, OS version, Device Brand. The information that I request will be retained on your device and is not collected by me in any way.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device\'s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

I may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.

I want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

I value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and I cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by me. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. I do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case I discover that a child under 13 has provided me with personal information, I immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact me so that I will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to contact me at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

English - paid apps

This privacy policy concerns the following apps:

Calaris built this App as a Commercial app. This SERVICE is provided by Calaris and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service.

If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at this App unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to IP adress, OS name, OS version, Device Brand. The information that I request will be retained on your device and is not collected by me in any way.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device\'s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

I may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.

I want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

I value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and I cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by me. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. I do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case I discover that a child under 13 has provided me with personal information, I immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact me so that I will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to contact me at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Algemene voorwaarden / Terms & Conditions

Nederlands

Mijn apps zijn beschikbaar voor Android.

Door het downloaden of het gebruiken van deze app, zijn de algemene voorwaarden automatisch van toepassing. Daarom is het verstandig om deze zorgvuldig door te nemen voor het gebruik van deze app. Je bent niet gemachtigd om de app of een deel daarvan, noch mijn trademarks te kopiëren danwel te wijzigen op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan om te proberen om de broncode te achterhalen en je zult niet proberen de app in andere talen te vertalen of andere afgeleide versies daarvan te maken. De app zelf en alle logo’s, copyrigh, databaserechten en ander intellectueel eigendom dat daaraan verbonden is, blijven eigendom van Calaris.

Calaris zet zich in om er voor te zorgen dat de app zo bruikbaar en efficiënt mogelijk werkt. Daarom behoud ik mij het recht voor om ten alle tijde en om welke reden dan ook wijzigingen in de app aan te brengen en - voor de betaalde versie - kosten in rekening te brengen. Ik zal geen kosten in rekening brengen voor de app of de diensten, zonder duidelijk te maken waar die kosten toe dienen.

De app slaat persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt op en verwerkt die, om de dienst mogelijk te maken. Het is jouw verantwoordelijkheid om je toestel en de app veilig te houden. We bevelen daarom aan om je telefoon niet te \'jailbreaken\'of te \'rooten\'. Dit omvat het verwijderen van softwarebeperkingen die door het besturingssysteem van je toestel worden geïmplementeerd. Het kan je toestel vatbaar maken voor malware, virussen en andere kwaadaardige software en het kan betekenen, dat mijn app niet naar behoren of zelfs in het geheel werkt.

Wees je ervan bewust dat Calaris voor bepaalde zaken geen verantwoordelijkheid kan nemen. Sommige functionaliteiten vereisen een actieve Internet verbinding. Dat kan Wi-Fi zijn, of de data-verbinding via een mobiele netwerk provider. Maar Calaris kan niet garanderen da de app volledig werkt indien je geen toegang tot een Wi-Fi netwerk hebt of geen databundel meer hebt van je provider.

Wanneer je de app gebruikt in een gebied zonder Wi-Fi, weet dan, dat de algemene voorwaarden van je mobiele netwerk provider van kracht zijn. Als gevolg daarvan kunnen door je provider kosten in rekening worden gebracht voor de tijd van de Internet verbinding tijdens het gebruik van de app of diensten van derden. Door de app te gebruiken, accepteer je dergelijke kosten, inclusief eventuele roaming kosten die door het gebruik buiten je eigen regio, land of continent van toepassing zijn, omdat je roaming niet hebt uitgeschakeld. Wanneer je niet zelf de verantwoordelijkheid hebt voor het voldoen van de rekening van de mobiele data provider, wees je er dan van bewust, dat ik ervan uit ga, dat je toestemming hebt van diegene die daar wel voor verantwoordelijk is.

Op diezelfde manier, kan Calaris geen verantwoordelijkheid accepteren voor de manier waarop je de app gebruikt. Je moet zelf zorgen, dat je toestel opgeladen blijft. Wanneer de batterij tijdens het gebruik leegraakt en het is daarna onmogelijk het toestel opnieuw te starten, dan kan Calaris daarvoor geen verantwoordelijkheid accepteren.

Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van Calaris voor je gebruik van de app: Wanneer je de app gebruikt, is het belangrijk om te weten, dat we ons best doen om de app bijgewerkt en correct te houden, maar dat we daarbij ook gebruik maken van gegevens van derden, waarvan we dus afhankelijk zijn. Calaris accepteert geen verantwoordelijkheid voor enig verlies, direct of indirect, dat je ondervindt door volledig te vertrouwen op deze app.

Op elk gegeven moment kunnen we de app bijwerken. De app is momenteel beschikbaar voor Android. De systeemeisen (en de eisen voor andere systemen die we in de toekomst zouden kunnen gaan gebruiken) kunnen wijzigen en het zou nodig kunnen zijn, dat je de updates moet installeren om gebruik te kunnen blijven maken van de app. Calaris garandeert niet, dat de app updates blijft krijgen en dat het dus niet altijd voor jouw versie van Android beschikbaar blijft. Echter, je stemt erin toe, dat je altijd de updates van de app accepteert, wanneer die worden aangeboden. Ik kan ook besluiten om het beschikbaar stellen van de app te beëndigen. Dit kan op elk moment, zonder kennisgeving vooraf plaatsvinden. Tenzij ik anders aangeef heb je op dat moment geen rechten meer op iets wat in deze algemene voorwaarden wordt aangeboden en zul je het gebruik van deapp moeten stoppen en - indien nodig - de app van je toestel verwijderen.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

Ik kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Daarom is het raadzaam om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Die wijzigingen worden altijd op deze pagina getoond en zijn op het moment van publicatie direct van toepassing.

Contact opnemen

Heb je vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

English

My apps are available for Android

By downloading or using the app, these terms will automatically apply to you – you should make sure therefore that you read them carefully before using the app. You’re not allowed to copy, or modify the app, any part of the app, or our trademarks in any way. You’re not allowed to attempt to extract the source code of the app, and you also shouldn’t try to translate the app into other languages, or make derivative versions. The app itself, and all the trade marks, copyright, database rights and other intellectual property rights related to it, still belong to Calaris.

Calaris is committed to ensuring that the app is as useful and efficient as possible. For that reason, we reserve the right to make changes to the app or to charge for its services, at any time and for any reason. We will never charge you for the app or its services without making it very clear to you exactly what you’re paying for.

The app app stores and processes personal data that you have provided to us, in order to provide my Service. It’s your responsibility to keep your phone and access to the app secure. We therefore recommend that you do not jailbreak or root your phone, which is the process of removing software restrictions and limitations imposed by the official operating system of your device. It could make your phone vulnerable to malware/viruses/malicious programs, compromise your phone’s security features and it could mean that the app app won’t work properly or at all.

You should be aware that there are certain things that Calaris will not take responsibility for. Certain functions of the app will require the app to have an active internet connection. The connection can be Wi-Fi, or provided by your mobile network provider, but Calaris cannot take responsibility for the app not working at full functionality if you don’t have access to Wi-Fi, and you don’t have any of your data allowance left.

If you’re using the app outside of an area with Wi-Fi, you should remember that your terms of the agreement with your mobile network provider will still apply. As a result, you may be charged by your mobile provider for the cost of data for the duration of the connection while accessing the app, or other third party charges. In using the app, you’re accepting responsibility for any such charges, including roaming data charges if you use the app outside of your home territory (i.e. region or country) without turning off data roaming. If you are not the bill payer for the device on which you’re using the app, please be aware that we assume that you have received permission from the bill payer for using the app.

Along the same lines, Calaris cannot always take responsibility for the way you use the app i.e. You need to make sure that your device stays charged – if it runs out of battery and you can’t turn it on to avail the Service, Calaris cannot accept responsibility.

With respect to Calaris’s responsibility for your use of the app, when you’re using the app, it’s important to bear in mind that although we endeavour to ensure that it is updated and correct at all times, we do rely on third parties to provide information to us so that we can make it available to you. Calaris accepts no liability for any loss, direct or indirect, you experience as a result of relying wholly on this functionality of the app.

At some point, we may wish to update the app. The app is currently available on Android – the requirements for system (and for any additional systems we decide to extend the availability of the app to) may change, and you’ll need to download the updates if you want to keep using the app. Calaris does not promise that it will always update the app so that it is relevant to you and/or works with the Android version that you have installed on your device. However, you promise to always accept updates to the application when offered to you, We may also wish to stop providing the app, and may terminate use of it at any time without giving notice of termination to you. Unless we tell you otherwise, upon any termination, (a) the rights and licenses granted to you in these terms will end; (b) you must stop using the app, and (if needed) delete it from your device.

Changes to This Terms and Conditions

I may update our Terms and Conditions from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Terms and Conditions on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Terms and Conditions, do not hesitate to contact me at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..