Excel: Gebruik meerdere werkbladen tegelijk

Excel is een ideaal programma om gestructureerd in te werken. Het biedt daarvoor zelfs uitstekende mogelijkheden, waarvan sommige eigenlijk veel te weinig gebruikt worden, simpelweg omdat ze te onbekend zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de 3D-functionaliteit van de werkbladen binnen je werkmap.

Het eerste voorbeeld hiervan is het werken op meerdere werkbladen tegelijkertijd. Vaak gebeurt het, dat je hetzelfde overzicht op meerdere werkbladen wilt maken, maar dan voor bijv. een andere periode. Het is dan niet nodig om dat overzicht van blad naar blad te kopiƫren. Ook wanneer je achteraf bedenkt, dat je al die kopregels toch graag vet had willen maken met een gekleurde achtergrond, dan hoef je dat niet meer op alle bladen afzonderlijk te doen door de opmaak te kopiƫren/plakken.

Hoe dan wel?

excel3d 1Selecteer de werkbladen waarop je de wijzigingen wilt aanbrengen. Dat doe je alsvolgt: Klik op het eerste blad (althans, het tabje onderaan het scherm) dat je wilt aanpassen. Wil je een reeks opeenvolgende werkbladen selecteren, klik dan met de SHIFT-toets ingedrukt op het laatste werkblad. Wil je individuele bladen selecteren, klik dan met de CTRL-toets ingedrukt op die losse werkbladen.

Je zult aan de kleur zien welke bladen nu geselecteerd zijn. Alle wijzigingen die je aanbrengt worden nu op al die bladen doorgevoerd. Dus verander je de tekst in cel A3, dan komt die tekst op alle geselecteerde werkbladen in cel A3. Maak je tekst vet of rood, verander je een formule, de achtergrondkleur, het kader of de kolombreedte, dan gebeurt dat op al die werkbladen.

Let wel op, dat wanneer je niet meer 3-dimensionaal wilt werken, dat je dan de selectie van de werkbladen weer opheft. Had je alle werkbladen van het bestand geselecteerd, klik dan gewoon op een andere tab dan de huidige. Had je niet alle werkbladen geselecteerd, klik dan op een niet-geselecteerd blad.

Het tweede voorbeeld is een logisch vervolg hierop.

Wanneer je op meerdere schermen dezelfde overzichten hebt gemaakt voor verschillende periodes (of bijv. voor verschillende vestigingen van je bedrijf), dan is het nu heel eenvoudig om er een extra werkblad bij te maken met een samenvatting van al die gegevens.

Zo kun je op dat werkblad bijv. de som van de omzet van januari van alle afgelopen jaren kunnen zien, of het gemiddelde. Of een andere formule, natuurlijk.

excel3d 2In het voorbeeld (hiernaast) is in de cellen B8 en C8 te zien, hoe zo'n 3D-formule eruit ziet. Belangrijk is uiteraard wel, dat alle op te tellen waardes op alle werkbladen in dezelfde cel (B2) staan. Op het werkblad met de samenvatting kan de formule natuurlijk wel op een heel andere positie staan.

Het is mogelijk om met je muis de celverwijzingen in deze formule te selecteren. Typ bijv. eerst "=SOM(", klik dan op de tab 2015, klik met de SHIFT-toets ingedrukt op tab 2018 en klik vervolgens op het werkblad, zonder SHIFT-toets, op cel B2. Sluit tot slot de formule af met een haakje sluiten en ENTER.

Op deze manier heb je jezelf gedwongen om overzichtelijke werkbladen te maken om vervolgens met behulp van 3D-formules een samenvatting te maken.

U bent niet geautoriseerd om reacties te plaatsen.