Weinig mensen maken er gebruik van, maar als er eenmaal bekend mee bent, dan wil je niet anders: Tabinstellingen in MS Word. Het is in het begin misschien even lastig, maar het biedt wel grote voordelen om hier goed mee om te gaan.

Vooraf moeten we er wel voor zorgen, dat de lineaal wordt getoond in MS Word. Dat doen we door in het menu op Beeld te klikken en dan in het lint daaronder de optie Lineaal aan te vinken:

Word: Tabinstellingen

Vervolgens zorg ik ervoor dat de alineamarkeringen en andere verborgen opmaaksymbolen worden getoond, zodat duidelijk te zien is waar ik in het document de tab-toets heb gebruikt:

Word: Tabinstellingen

Deze optie kun je ook inschakelen via de toetsencombinatie CTRL-SHIFT-8 (niet het numerieke deel van het toetsenbord, maar de 8 boven de 'u' en de 'i').

Tabs gebruik je in een document wanneer je een stuk tekst wil laten inspringen. Hieronder een voorbeeld, met daarin direct zichtbaar hoe het niet moet en hoe het wel zou moeten.

Word: Tabinstellingen

In het eerste geval heb ik met het aantal tabs 'gespeeld' om alle kolommen mooi recht onder elkaar te krijgen. Wanneer ik in een document op de TAB-toets druk, dan springt de cursor namelijk door naar de eerstvolgende tabstop die in Word standaard is ingesteld, ook al zie ik die instelling niet.

Daaronder heb ik er voor gezorgd, dat ik tussen iedere kolom slechts 1 tab nodig heb.

Wanneer ik in de eerste situatie de achternaam van de tweede persoon verander van Boe naar Boekink, dan zul je zien, dat alle tekst weer verspringt. Dat wil je voorkomen en daarvoor is het handig om te weten hoe je zelf tabstops kunt plaatsen.

Om te weten hoe je dat kunt doen, moet je wel eerst begrijpen, dat tabinstellingen in Word gelden voor de alinea waarin de cursor staat, of voor de alinea's die op dat moment deels of geheel zijn geselecteerd. En wanneer je in Word op Enter drukt, ontstaat daarmee een nieuwe alinea.

Ik heb daarom eerst de drie regels (alinea's) geselecteerd waarvoor ik de tabinstellingen wil veranderen. Daarna heb ik tussen de 2 en de 14 centimeter 5 nieuwe tabstops geplaatst.

Zorg er eerst voor, dat uiterst links, vóór de lineaal, in het vierkante blokje een soort hoofdletter L staat. Staat die daar niet, klik daar dan net zo lang op, totdat die wel te zien is. Je ziet dan - na elkaar - de volgende symbooltjes voorbij komen:

Word: Tabinstellingen

Heb je het goede symbooltje te pakken, dan zet je op de gewenste positie op de lineaal (bijv. op 2,5 cm) een tabstop neer door in het grijze gedeelte pal onder de witruimte van de lineaal te klikken. En dat doe je vervolgens ook op de andere 4 posities.

Word: Tabinstellingen

Wanneer blijkt, dat de nieuwe tabstop niet helemaal goed staat, dan kun je deze simpel verplaatsten, door het tab-symbooltje op de lineaal gewoon een stukje naar links of rechts te verslepen. Wil je een tabstop weer verwijderen, dan sleep je simpelweg het zojuist geplaatste tabsymbooltje van de lineaal af naar beneden en laat de muisknop weer los.

Zoals al gezegd: Wanneer je links voor de lineaal op het blokje met het tabsymbool klikt, zie je de overige tab-types voorbij komen.

Van links naar rechts zijn dat:

  • links uitgelijnde tab
  • gecentreerde tab
  • rechts uitgelijnde tab
  • decimale tab
  • verticale lijn

De laatste twee zijn geen echte tabs, die laten we hier even achterwege.

Wanneer je een tabstop op de lineaal plaats, dan zul je zien, dat je een tabstop plaatst van het type dat je hier gekozen hebt.

Hieronder een voorbeeld van de vijf genoemde varianten:

Word: Tabinstellingen

Op 2 cm staat een lijntab. Achternaam is links uitgelijnd, net als Postcode. Adres is gecentreerd, Woonplaats is rechts uitgelijnd. Spaarsaldo is decimaal uitgelijnd, dat wil zeggen, dat hier de komma's onder elkaar staan.

Wanneer ik een regel wil toevoegen, dan zet ik de cursor achter de laatste regel van dit overzichtje en druk ik op Enter. Daarmee neem ik de alinea-instellingen van deze laatste alinea mee en daarmee ook de tab-instellingen.

Klik je elders in het document, dan zul je ook zien, dat de tabstops niet op de lineaal te zien zijn, omdat daar andere tabstops gelden, meestal volgens de standaard-instellingen van MS Word. Wanneer je cursor weer in het adreslijstje staat, dan zie je op de lineaal weer de voor die alinea geldende tab-instellingen.

NB. Wanneer je meerdere alinea's hebt geselecteerd, dan kan het voorkomen, dat de tabstops op de lineaal in het grijs worden getoond. Dat betekent, dat die tabstops voor slechts één of enkele van die geselecteerde alinea's gelden en niet voor alle geselecteerde alinea's.

U bent niet geautoriseerd om reacties te plaatsen.