Alleen voor 9-cijferige BSN's
BSN  

Voer hierboven een BSN in. Vanaf 5 cijfers krijg je hier suggesties te zien voor de laatste cijfers om tot een geldig BSN te komen.

Dit geeft slechts aan, dat het getal voldoet aan de 11-proef. Het betekent niet, dat het BSN daadwerkelijk in gebruik is.

Installeer deze BSN-checker als plugin in je browser:
 

De 11-proef voor BSN's

De huidige Burgerservicenummers in Nederland bestaan uit 9 cijfers. In het begin zijn nog nummers uitgegeven met 8 cijfers, maar dat gebeurt nu niet meer. Het BSN moet voldoen aan een validatie om een geldig nummer te vormen, de zogenaamde 11-proef. Dit werkt als volgt: Zet alle 9 cijfers van het BSN op een rijtje en vermenigvuldig ieder cijfer daarvan met een getal. Het eerste cijfer vermenigvuldig je met 9, het tweede met 8, het derde met 7 en zo ga je door tot het laatste getal. Dat vermenigvuldig je echter niet met 1, maar met -1.

Tel de resultaten van al die vermenigvuldigingen bij elkaar op en deel de som door 11. Wanneer je uitkomt op een geheel getal, zonder restcijfer, dan heb je een geldig BSN.

Voorbeeld:

1 2 3 4 5 6 7 8 2
x9 x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x-1
=9 =16 =21 =24 =25 =24 =21 =16 =-2

9 + 16 + 21 + 24 + 25 + 24 + 21 + 16 - 2 = 154

Wanneer we 154 delen door 11, dan is dat exact 14. 123456782 is daarmee een geldig BSN.